Upozornění.
Toto nejsou oficiální stránky MO ČRS Karviná!
Hlavní stránka

Stránky "Karvinští rybáři" vznikly jako podstránky webových stránek "Naše rybičky". Neočekávali jsme, že zájem o ně přeroste zájem o domovské stránky, což se ale stalo. Děkuji za to nejen všem Karvinským rybářům, ale i ostatním návštěvníkům.

Došlo však k tomu, že oboje stránky jsou provozovány na zastaralých platformách a jejich zabezpečení je na kritické úrovni. Jsme nuceni přejít na modernější platformu. Rozhodli jsme se, že již dále nebudeme provozovat oboje stránky. Je to časově i finančně náročné. Oboje stránky budou dále pokračovat jako "Naše rybičky" na adrese https://naserybicky.cz 

Pokud použijete starou adresu "Karvinských rybářů" nic se neděje. Vstoupíte tady na tyto stránky, které budou ještě přibližně rok dostupné a z nich lehce přejdete na stránky nové.

Bude-li někomu vadit, že příspěvky jsou dohromady, tak se taky nic neděje. Na nových stránkách totiž Karvinští rybáři pojedou v samostatné kategorii, do které bude lehké vstoupit přes menu. V této kategorii budou jen příspěvky Karvinských rybářů.

Facebookových stránek, se toto spojení netýká, tam budeme pokračovat dál samostatně jako dosud.

Od příštího příspěvku se tedy budeme na vás těšit již na nových stránkách a ještě jednou vám děkujeme za vaši aktivitu. Jediné, co nás na vás mrzí, že nám neposíláte žádné fotky svých úlovků. Pojďme to napravit a začněte nám je posílat! Ukažte i zbytku Česka, jak jsou Karvinští rybáři šikovní!

 

pátek, 01 září 2023 05:29

Informace MO ČRS Havířov

Napsal(a)

Zdroj: Oficiální stránky MO ČRS Havířov


 

Zdroj: Oficiální stránky MO ČRS Český Těšín


 

pátek, 25 listopad 2022 06:12

MO ČRS Karviná - Informátor 2022 - 2023

Napsal(a)

K A R V I N S K Ý     R Y B Á Ř

Příležitostný informátor MO ČRS Karviná                                                                                       prosinec 2022                                                                                                                               

   Vážené rybářky a rybáři. Rok 2022 je pomalu za námi a musíme začít hodnotit, co se nám povedlo a co musíme do budoucna zlepšit a na čem musíme zapracovat. Po dvou letech skončily opatření vlády a bylo nám umožněno uspořádat výroční členskou schůzi, kde byl zvolen nový výbor a DK ve složení (Roman Martinek-předseda Petr Ciupa-jednatel, Bc. Rostislav Koniuch-místopředseda, Václav Pasz-hospodář, Radek Byrtus-zástupce hl. hospodáře, Leopold Borkala-čistota vod, Pavel Kochan-odbor LRU) a DK (Vladislav Brych-předseda, Věroslav Walder a Beno Robenek-členové). Situace se začíná komplikovat nehorázným zdražováním energií a veškerých vstupů, které ovlivňují chod organizace a také samotný chov ryb. Proto bude složité ekonomicky tento rok zvládnout, ale věřím, že to dokážeme. Práce na našich rybochovných zařízeních neustále přibývá. Jelikož 95 % rybářů brigádu platí, tak se snažíme práci našim hospodářů čím jak nejvíc ulehčit nákupem pracovní techniky, jako jsou traktory, nákladní auta, mini bagr a různé druhy zahradní techniky. Jen tak můžeme rybochov udržovat v perfektním stavu a naplnit úkoly v produkci ryb, které jsme si stanovili. Na tomto místě musím poděkovat našim hospodářům za jejich odvedenou práci na našich rybochovných soustavách, které pravidelně i podle potřeby udržujeme. V letošním roce pokračovaly práce na obchvatu města Karviné v parku Boženy Němcové a konečně se začalo pracovat na odbahnění tohoto jezera. O ukončení prací a možnosti rybolovu budeme informovat na našich webových stránkách. Na Darkovském moři se pokračuje v úpravách břehů, které slouží jen koupajícím a stále se nedaří najít společnou dohodu mezi městem, rybáři a firmou Asental, tak aby všichni byli spokojeni. V příštím roce nás čeká zdražení povolenek k lovu i členského příspěvku a myslím si, že v této nelehké době to bude pro některé naše rybáře velký problém. V letošním roce bylo složité zajistit násady do našich chovných rybníků. Násady kapra bylo málo a menší velikosti než v jiných letech, ale podařilo se odchovat sice menší, ale kvalitní násadu do našich sportovních revírů o váze 0,9 až 1,7 kg. Celkový výlovek kapra přesáhl 12 tun a hodnota zarybňovacího plánu našich revírů včetně krajské produkce dosáhla částky 1,2 mil. Kč. V příštím roce naše organizace oslaví 100 let od svého vzniku a u této příležitosti připravujeme akce pro rybáře, děti i širokou veřejnost. Další podrobné informace budou poskytnuty na výroční členské schůzi v sobotu 25. 3. 2023 v 8 hod. v budově Slezské univerzity. Přeji Vám příjemné prožití konce roku 2022 a hlavně hodně štěstí a zdraví v roce 2023, který bude pro nás všechny velice složitý, a přeju všem, aby toto nelehké období bez větších problémů zvládli.

 S pozdravem Petrův Zdar!                                                                                                                                         Roman Martinek, předseda

 


 

Č L E N S K Á   S C H Ů Z E  V  R O C E  2 0 2 3

Výbor MO ČRS Karviná v souladu s § 8 Stanov ČRS svolává členskou schůzi na

s o b o t u   25 . b ř e z n a   2 0 2 3

do budovy Slezské univerzity Karviná. Začátek je stanoven na 8:00 hod.

 


 

INFORMACE SEKRETARIÁTU:

 prodej povolenek a členských známek pro rok 2023 v prosinci 2022:     

středa:  14. 12.                        8:00 – 11:00

pondělí: 19. 12.                      14:00 – 16:00

21. 12. 2021 zavřeno !

26. 12. 2021 zavřeno !

28. 12. 2021 zavřeno !

 

úřední hodiny v roce 2023:

2. až 12. ledna     pondělí, úterý, středa, čtvrtek                   8:00 – 11:15     13:30 – 16:15       (pátek 6. a 13. ledna, – zavřeno!)

16. ledna – 27. února                                                                     pondělí      13:30 – 16:15      středa      8:00 – 11:30

březen  – prosinec                                                                         pondělí      14:00 – 16:00      středa      8:00 – 11:00

 

        Úhrada členské známky do konce dubna každého roku. Po tomto termínu členství zaniká a je nutno zaplatit znovu zápisné ve výši 400,- Kč dospělí, 400,- Kč mládežník a 20,- Kč dítě. Brigádnická povinnost se vztahuje na ty členy, (kromě dětí do 15 let, žen, mužů, kteří v daném roce dovrší alespoň 66 let a jsou členy MO Karviná min. 5 let, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P), kteří mají v daném roce zakoupenou povolenku k rybolovu (byť i jednodenní) u ČRS. Člen, který brigádu v daném roce nesplní, může brigádu do 31. 10. stejného roku finančně uhradit. Jinak musí v příštím roce odpracovat nebo uhradit dvojnásobek dlužné brigády a před vydáním povolenky i brigádu aktuálního roku. Povolenky 2022 s vyplněným sumářem MP je nutno odevzdat nejpozději do 15. 1. 2023, povolenky P nejpozději do 15. 12. 2022!

 Ceník vybraných položek:

členství ČRS dospělí     700,- Kč   
členství ČRS mládež  
300,- Kč  
členství ČRS děti do 15 let
150,- Kč
příspěvek do fondu rozvoje revíru (FRR)       200,- Kč
povolenka územní MP roční dospělí    2000,- Kč
povolenka územní MP roční mládež, studující, ZTP 1100,- Kč
povolenka územní MP roční děti do 15 let 350,- Kč
povolenka územní MP roční důchodci nad 70 let                        (podmínkou členství v MO Karviná 10 let a více) 1500,- Kč
povolenka celorepubliková MP roční dospělí   4200,- Kč
povolenka územní P roční dospělí
2500,- Kč
povolenka územní P roční mládež, studující, ZTP  1200,- Kč
povolenka územní P roční děti do 15 let   450,- Kč
náhrada za brigádu dospělí a mládež od 16 let 800,- Kč

Příspěvek do FRR je povinen zaplatit každý vlastník roční povolenky (MP, P, územní, celosvazové, celorepublikové, moravské nebo bezplatné), který je starší 15-ti let, tzn. ročník 2007 a starší. Úhrada bude probíhat při pořízení první roční povolenky. Pokud bude člen vlastníkem 2 a více ročních povolenek, zaplatí příspěvek do FRR  pouze jednou.


Úhrady je možno provádět platební kartou na sekretariátu MO nebo v hotovosti.   


Jarní i podzimní hájení revírů po vysazení ryb v roce 2023  nebude!


Připomínáme všem rybářům povinnost ihned ohlásit každou zjištěnou havárii těmto orgánům: Hasičskému záchrannému sboru Karviná – tel. 150, Policii ČR – tel. 158, Havarijní službě Povodí Odry – tel. 724 029 877, ČŽIP Ostrava – tel. 731 405 301 a Odboru ŽP Magistrátu  Města Karviná a rovněž MO Karviná.


 

Zpráva rybářské stráže

         Od měsíce ledna roku 2022 vykonávalo činnost v rybářské stráži celkem 8 stálých členů. V měsíci dubnu úspěšně složil zkoušky nový člen RS pan Bc. Lukáš Sapík, který se v průběhu roku plnohodnotně zapojil do činnosti RS. V průběhu celého roku 2022 používala rybářská stráž při kontrolní činnosti mobilní aplikaci, která usnadnila a zároveň zpřesnila sčítání obchůzek členů RS a rovněž počet kontrolovaných rybářů. Rybářskou stráží bylo na revírech MO ČRS Karviná provedeno celkem 31 společných kontrol revírů. Dle dostupných dat z mobilní aplikace bylo zjištěno, že  na  našich revírech bylo v období od 1. ledna do 15. listopadu 2022 provedeno celkem 1084 obchůzek, při kterých bylo kontrolováno 1336 lovících členů. Při kontrolách bylo rybářskou stráží zjištěno celkem 7 drobnějších přestupků, za které byl lovícím proveden zápis do povolenky. Za závažnější porušení bližších podmínek výkonu rybářského práva, či jiná porušení zákona o rybářství bylo v pěti případech přistoupeno k odebrání povolenek k rybolovu. V letních měsících byly provedeny opakované společné noční kontroly na všech revírech MO Karviná. V průběhu celého roku se členové rybářské stráže rovněž podíleli na akcích, které organizovala mateřská MO. Pod vedením člena rybářské stráže Josefa Dlabače byly opětovně uskutečněny prezentační akce pro děti z dětského domova Sluníčko Havířov, dále pro klienty sdružení ADAM – autistické děti a my, z.s.. Rybářská stráž se rovněž aktivně podílela v podzimním období na výlovech rybochovných zařízení MO ČRS Karviná.                   

                Bc. Koniuch Rostislav   vedoucí RS  MO ČRS Karviná

 

Práce s mládeží

        Zájemci o rybolov z řad dětí do 15 let absolvují 10 hod. školení ukončené testem. Po úspěšném složení a zaplacení náležitostí obdrží povolenku. Děti mohou docházet do rybářského kroužku pod dozorem vedoucího oddílu mladých rybářů. Pokud by měl někdo zájem o práci v kroužku mladých rybářů jako instruktor, může se přihlásit na sekretariátu MO Karviná. Scházíme se 2x za měsíc a to zejména v parku Boženy Němcové, kde většinu času věnujeme rybolovu. Mrzí nás, že zájem o tento kroužek neustále klesá a rádi přivítáme nové zájemce. Pořádáme pro děti řadu akcí a závodů. Naše děti pravidelně startují mj. v mezinárodním závodě„O pohár řeky Olše“, který již několikrát vyhrály.

vedoucí mládeže   Lech Stoszek

 

Zpráva odboru LRU

      Po dvou letech omezení způsobených nemocí COVID-19 se konečně rozběhly ligové soutěže. Naše družstvo ve své první sezoně v 1. lize LRU plavaná bojovalo do poslední chvíle o udržení v nejvyšší soutěži. Nakonec se to podařilo nejtěsnějším rozdílem půl bodu a 1. liga zůstala zachována.

 Úvodní závod sezóny 2022 – Petrovický pstruh proběhl dne 12. 3. 2022 na revíru Petrůvka 1A podrevír 2. Celkem bylo uloveno 133 pstruhů duhových a zvítězil Vítězslav Stohl s 12 ks.

 Memoriál bratří Wraniků – přebor MO byl pořádán 8. 5. 2022 na Větrově. Zvítězil Piotr Kaluza, druhé místo Zdeněk Rovnaník st., a na třetím místě Pavel Kochan.

 V družebním závodě s PZW Wodzislaw o Pohár řeky Olše na revíru Szachta ve Wodzislawi skončila naše družstva dospělých i dětí na druhých místech.

 Ve spolupráci s Magistrátem města Karviné a Obecním úřadem Petrovice byly uspořádány v Petrovicích-Prstné dva závody pro děti a mládež. Zvítězila Wiktoria Grycman a Jakub Frej.

 V měsíci říjnu naše družstvo (Tököly, Kochan, Rovnaník mladší) obsadilo čtvrté místo v Územním přeboru na rybníku Podolší u Přerova. V jednotlivcích zvítězil náš Zdeněk Rovnaník mladší.

 I v roce 2022 pokračovala spolupráce s polskou firmou MatchPro.

Členové družstva LRU plavaná se pravidelně zúčastňují úklidové brigády na revíru Větrov a rovněž podzimních výlovů. Více reportáži, výsledků a foto ze závodů na Facebook MO ČRS Karviná Matchpro a webových stránkách MO Karviná.

 

Pavel Kochan   odbor LRU


Zdroj: Oficiální stránky MO ČRS Karviná

1. Příjezd z ulice Nová Tovární ve směru od centra Českého Těšína
Zákaz zastavení se vztahuje pouze na příjezdovou komunikaci směrem k Ropičance. Parkovat na parkovacích místech mimo komunikaci je povoleno. Parkování na velkém parkovišti / točně je taktéž povoleno, dbejte však toho, aby parkováním nebylo bráněno v jízdě motorových vozidel, včetně autobusu. Parkujte na okraji točny.

2. Příjezd od Třince.
Na silnici vedoucí k rybníkům je možno vjet pouze s platnou povolenkou k lovu ryb. Parkuje se POUZE na panelech vlevo od cesty. Parkující vozidlo nesmí bránit v průjezdu vozidel.
Přísný zákaz vjezdu vozidlům od vyhrazeného parkoviště na panelech směrem dále k rybníkům a na hráze rybníků.

Do prostoru kolem rybníků je možno vjíždět s vozidlem pouze s platným povolením vydaným ČRS, z.s. ÚS Ostrava a ČRS, z.s. MO Český Těšín.

Na nádrži Svibice horní a dolní se lovící mohou zdržovat nanejvýš 1 hodinu před a 1 hodinu po stanovené době lovu.

Zákaz stanování, bivakování a rozdělávání ohňů!
V okolí parkoviště i rybníků udržujte pořádek. V případě nedodržování platné legislativy bude přistoupeno k sankcím.

 

Parking
 
Zdroj: oficiální stránky MO ČRS Český Těšín

Zdroj: Oficiální stránky MO ČRS Karviná


 

čtvrtek, 01 červenec 2021 04:41

Informace - revír Slezská Harta (471200) - 1.7.2021

Napsal(a)

Zdroj: Oficiální stránky ČRS Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko

Hodně mně zajímalo jak to vlastně u "dvojky" bude v něděli vypadat, když nám zrušili závody. Vyrazil jsem tedy hned ráno. Přesně jak jsem předpokládal, celý rybník v obležení pstruhu chtivých rybářů. Striktně dodržené tři metry a jinak téměř bez místečka. Zpočátku dne docela i pstruzi brali, pak to ale utichlo a téměř všichni chytající seděli bez záběru u svých prutů a jen pozorovali jak jim doslova pod nohama proplouvají hejna bez povšimnutí . Ti co mněli slabší nervy postupně odcházeli domů, takže odpoledne už byl dokonce téměř dodržen zákaz shromažďování se víc jak 30 osob. Velká změna přišla po šestnácté hodině! U hráze začali pstruzi brát jako diví. Několik rybářů si odchytalo svůj povolený limit, ti co byli ryby hodně chtiví se pomalu přesouvali na jejich místa... Jak z ničeho nic pstruzi začali brát, tak asi po hodině zase přestali. Velmi jsem litoval, že foťák mám pokažený a ještě víc jsem si nadával, že jsem zapomně nabít mobil, který mi chcípnul hned po příchodu. Byly by z této (ne)akce docela zajímavé fotečky.

A jaký je můj závěr?

I přesto, že se zúčastnilo hodně přes povolený počet třiceti lidí, myslím, že by k nějakému extrémnímu ohrožení nakažení koronavirem nedocházelo. Všichni se zdržovali od sebe v docela přijatelném odstupu a navíc lidé byli roztaženi kolem rybníku, takže vlastně ani ke shromáždění žádné větší skupiny nedošlo. Jediné co se asi nemělo stát byla kontrola rybářů členem rybářské stráže. Nemám nic proti kontrole, ale vzhledem k situaci jaká je, si mohl odpusti razítko kontroly do povolenky! Mohlo mu stačit vizuelní zkontrolování, tak aby povolenky nebral do ruky. Tímto vlastně mohl být kvalitním přenašečem nákazy! Vzal od každého povolenku do ruky a orazítkoval, takže kdyby tam byl jediný nakažený a mohl tím přenést nákazu na všechny přitomné! No ale především na sebe, jelikož neměl ani rukavice... Mohl by trochu spytovat svědomí...

Dalším velkým nešvarem pro mně bylo, že někteří rybáři kuchali ryby přímo u vody! Opravdu by to tu chvilku nevydrželo až přijedou domů? Já myslím, že vydrželo. Jen proč si doma dělat binec...  že?

Tak teď máme pauzu v rybaření (i když si myslím, že někteří nezodpovědní se přeci jen na ně vydají).  Doufá, že všechny nepříjemnosti s koronavirem Covid - 19 co nejrychleji pominou a pak opět hurá na ně!

P.S.

Pokud máte někdo z akce fotky a jste ochotni je poskytnout, prosím zašlete je na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pondělí, 16 březen 2020 04:57

Změna formátu stránek na blog

Napsal(a)

Padlo rozhodnutí, že naše stánky konečně předěláme na blog. Momentálně je tolik nových informací, že se stejně úvodní stránka za chvíli zaplní a ani nám to nepřijde, že je nějak prázdná. O staré příspěvky samozřejmě nepříjdete. Ty najdete pod odkazem "Příspěvky ze starého formátu stránek". Ze začátku pokud možno čtěte co nejvíc i právě na tomto odkazu. Je tam hodně stále aktuálních informací. No a v čem bude blog lepší? V tom, že je přívětivější ke všem návštěvníkům stránek a velmi jednoduše mohou reagovat na vše co bude napsáno. Dosud to bylo docela složité.